Parni kotlovi

Visoka efikasnost, Savremen dizajn, Lako održavanje, Hephaestus

Parni kotlovi

Parni kotlovi iz našeg proizvodnog programa su školski primer efikasnih uredjaja kod kojih se hemijska energija fosilnih goriva pri procesu sagorevanja pretvara u toplotnu energiju gasova visoke temperature, a koja se preko plamene cevi i cevnih izmenjivača predaje radnom fluidu odnosno vodi. Zagrejana voda prelazi u paru koja se pregreva na pritisku višem od atmosferskog.

U osnovi nudimo dva modela
koja se po zahtevu korisnika mogu prilagoditi njegovim zahtevima.

Model EAGLE K je predviđen za veće kapacitete,
dok je model K namenjen prvenstveno za manje potrošače.

Većina industrijskih kotlova su parni kotlovi.

Model Eagle K
Parni kotao od 1.000 do 60.000 kg/h
Zasićena ili pregrijana para

Specifikacije: 

Dizajn

Horizontalni dimovodni kotao tip SCOTCH

Potpuno montiran, za proizvodnju pare ili tople vode

3 nezavisna prolaza

Ložište se nalazi u sredini, a drugi i treći prolaz se nalaze simetrično iznad plamene cevi.

Niska toplotna naprezanja zahvaljujući simetričnom dizajnu kotla

Nisko toplotno opterećenje površine 35-38 kg/m2

Veliki parni bubanj

Single ili Tween talasasta plamena cev  

Glavne prednosti:

Visoka efikasnost do 93 %

Veća efikasnost do 97 % sa ugradnjom ekonomajzera

Niske emisije zahvaljujući velikoj talasastoj plamenoj cevi i pravilnom izboru gorionika

Dizajn sa tri nezavisna prolaza – velika plamena cev i mokra zadnja kutija  kotla serije K povećavaju pouzdanost i životni vek kotla. 

Medium:

Zasićena ili pregrejana para

Vruća ili pregrejana voda 

Kapacitet:

1000 do 60.000 kg/h

800 KW do 50 MW 

Projektovani pritisak:

do 40 bara / do 350 oC 

Maks. Temperatura:

Zasićena ili pregrejana para  

Vrsta goriva:

Mazut

Nafta

Prirodni gas

LPG

Biogas

Biomasa u kombinaciji sa ložištem za čvrsta goriva  

Odobren od:

Parni kotao serije EAGLE K dizajniran je u skladu s novom PED/EN regulativom i odobren od strane Lloyds Register of shipping Holland

ASME na zahtev  

Održavanje

Velika prednja i zadnja vrata za lak pristup dimnoj komori parnog kotla  

Upotreba

Industrija, Prehrambena industrija, Hemijski procesi, Elektrane, bolnice  

Garancija

Naša firma nudi 12 meseci garancije od dana pokretanja 

Napomena

Isporučuje se kao kompaktna jedinica spremna za upotrebu čime se štede vreme i troškovi transporta

Parni kotao

Parni kotao

50 MW parni kotao

50 MW parni kotao

Visoko efikasan parni kotao

Visoko efikasan parni kotao

Model KD
Parni Kotao od 600 do 4.000 kg/h
Zasićena ili pregrejana para

Dizajni: 

Horizontalni dimovodni kotao sa tehnologijom obrnutog plamena sa 3 prolaza

Jednostruka talasasta plamena cev

Potpuno mokra – uronjena kutija s obrnutom komorom

Glavne prednosti

Visoka efikasnost do 91 %

Veća efikasnost do 95 % se postiže ugradnjom ekonomajzera

Niske emisije zahvaljujući velikoj plamenoj cevi i pravilnom odabiru gorionika

Dizajn kotla rezultira znatno manjim volumenom od konvencionalnog troprolaznog kotla – tip KD

Medij:

Zasićena ili pregrejana para

Topla voda ili pregrejana voda

Kapacitet:

600 do 4000 kg/h

400 KW do 3200 KW

Projektovani pritisak:

do 25 bara / do 350 oC

Maks. Temperatura:

Zasićena ili pregrejana para

Vrsta goriva:

Mazut

Nafta

Prirodni gas

LPG

Biogas

Biomasa  ili druga čvrsta goriva u kombinaciji sa drugom komorom za sagorevanje

Odobren od:

Parni kotao serije KD dizajniran je u skladu s novom PED/EN regulativom i odobren od strane Lloyds Registra brodova Holandija/ EBETAM –MIRTEC

ASME na zahtjev

Garancija

Naša firma nudi 12 meseci garancije od dana pokretanja

Održavanje

Velika prednja i stražnja vrata za lak pristup dimnoj komori parnog kotla

Područje upotrebe

Prehrambena industrija, hemijski procesi, elektrane, bolnice,

Napomena

Isporučuje se kao kompaktna jedinica spremna za upotrebu čime se štede vreme i troškove transporta. 

Toplovodni kotao

Toplovodni kotao