Vrećasti filteri i Ketridž filteri

Odvajanje prašine iz vazduha ili gasova Living Slovenia

Vrećasti ili ketridž filteri

Oprema za industrijsko otprašivanje je sastavni deo svakog pogona gde se na bilo koji način pojavi potreba za odvajanjem prašine iz vazduha ili gasova. Neretko se filteri koriste i u procesu proizvodnje kao uredjaj za odvajanje gotovog proizvoda. Naše iskustvo sa filterima nije samo proizvodjačko, ugradjivali smo ih i pratili eksploataciju u realnom radu na velikim kotlovskim sistemima koji rade na biomasu i ugalj.

U zavisnosti od zahteva klijenta i složenosti projekta, opremu za industrijsko otprašivanje proizvodimo samostalno i u saradnji  sa poznatim proizvodjačem Living iz Slovenije od koga smo imenovani i za njihovu agenciju za prodaju inzenjeringa i opreme.

Imamo u ponudi filtere za gotovo sve potrebne kapacitete, kao i kertridž filtere.

Pored toga nudimo rezervne delove kao što su filter vreće i kavezi za filtere drugih proizvodjača.

Ukoliko znate tačne karakteristike filtera koji želite, pošaljite nam upit.

Ukoliko nemate definisan filter, javite se da ga definišemo.

Pored filtera u našoj ponudi možete naći ciklone, multiciklone i cevovode za transport gasova za filtriranje.

Svi tipovi naših filtera imaju sličan princip rada. Vazduh ili gas sa prašinom ulazi u filter direktno ili indirektno, odvajanje se obavlja na vreći ili kertridžu, gde ostaje prašina koja pada na dno. Ona se najčešće pužnim transprterom ili gravitacijski odvodi dalje.

Prečice na stranici:

IKV FILTERI

FVL FILTERI

FVS FILTERI

IKPF FILTERI

FILTERI TIPA PF, FPL

OPREMA I DELOVI

FILTER VREĆE I KAVEZI

IKV FILTERI

IKV filteri vrećastog tipa. Pogodni su za uklanjanje prašine iz većih količina vazduha (do 250.000 m³/h).

Prljav vazduh prvo ulazi u kanal – to znači da ulazi indirektno u kućište gde su ugrađene filter vreće. Čišćenje prašnjavog vazduha se obavlja dok prašnjavi vazduh prolazi kroz zid vreće spolja ka unutra. Vreće su ojačane kavezima kako bi se izbegle deformacije zbog razlike u pritisku. Čišćenje vreća se obavlja ciklično ubrizgavanjem komprimovanog vazduha kroz difuzore u vreće. Njime upravlja elektronski programator. Za transport prašine je zadužen pužni transporter sa pričvršćenim rotacionim dozatorom koji je postavljen na dnu levka filtera. Rotaciona zaustava sprečava cirkulaciju sekundarnog vazduha u filter.

Glavni delovi komponenti su spojeni vijcima.

Zamena vreća se vrši izvlačenjem vreća iz filtera, sa čiste strane bez ulaska u

prljavi deo filtera.

Postoje pojedinačni i dvostruki IKV filteri.

Dvostruki filter se sastoji od dve slične jedinice (leve i desne) povezane zajedno sa ulaznim i izlaznim kanalom. U zavisnosti od raspoloživog prostora, dimenzija filtera i dizajna linije za otprašivanje, možemo koristiti jednostruki ili dvostruki tip sa istom površinom filtriranja.

IKV filteri mogu da se naprave od stnadardnih čeličnih materijala ili nerđajućih materijala.

Korišćenjem specijalnih vreća može da se filtrira prašnjavi vazduh do temperature od 250ºC.

Dva velika filtera za kotao na komunalni otpad RDF i biomasu

Dva velika filtera za kotao na komunalni otpad RDF i biomasu

Veći vrećasti filter površine 1200m2

Veći vrećasti filter površine 1200m2

Dvostruka jedinica filtera za pepeo od suncokretove ljuske

Dvostruka jedinica filtera za pepeo od suncokretove ljuske

Filter tip FVL

Vrećasti filter tip FVL je pogodan za uklanjanje prašine iz manjih količina vazduha (do 25.000 m³/h).

Radi automatski i ima relativno male dimenzije.

Vazduh sa prašinom ulazi kroz ulazni priključak u kućište filtera.

Odvajanje prašine od vazduha se obalja pri prolasku kroz zid vreće od spolja ka unutra.

Čišćenje vreća se ostvaruje pomoću komprimovanog vazduha koji se impulsno uduvava.

Elektronski programator sa podesivim vremenskim intervalima aktivira elektromagnetne ventile za otvaranje ulaza za komprimovani vazduh. Da bi se forma zadržala tokom procesa filtriranja, vreće se navlače preko žičanog kaveza. Prašina koja pada sa vreća tokom procesa čišćenja sakuplja se u rezervoar odakle se transportuje pomoću pužnog transportera i rotacione zaustave za izbacivanje van.

Sastavljanje i demontaža vreća se obalja sa vrha filtera bez ulaska na prljavi deo filtera.

Vrećasti filteri tipa FVL mogu da se prave od čeličnih materijala ili nerđajućih materijala.

Korišćenjem specijalnih materijala može da se filtrira prašnjavi vazduh do temperature od 250ºC.

Filter na silosu bez konusa

Filter na silosu bez konusa

Mali vrećasti filter

Mali vrećasti filter

Lokalna aspirasija prasine

Lokalna aspirasija prasine

Filter tip FVS

Tehnologija rada filtera FVS je ista kao kod tipa FVL. Ovaj tip je bez levka i sistema za uklanjanje prašine izvan filtera.

Obično se montira direktno na silos, rezervoar, na izvoru prašine.

Prašina koja pada sa vreća tokom procesa čišćenja vraća se direktno u proces.

Mala filterska jedinica

Mala filterska jedinica

Mali filter na vrhu silosa

Mali filter na vrhu silosa

Vrecasti filter bez konusnog dela

Vrećasti filter bez konusnog dela

Filter tipa IKPF

IKPF filteri su filteri sa kertridžima.

Pogodni su za uklanjanje prašine iz većih količina vazduha (do 250.000 m³/h).

Prljav vazduh prvo ulazi u kanal što znači da ulazi indirektno u kućište gde su ugrađeni kertridži umesto vreća.

Kartridž je filterski element u koji je ugrađena veća količina filterskog materijala.

Napravljeni su od specijalnih materijala i nalaze se u posebnom kavezu sa priključnom prirubnicom i ojačanim dnom. Imaju talasastu formu koja omogućava veću površinu filtriranja.

Odvajanje prašine iz vazduha se obavlja dok takav vazduh prolazi kroz zid kertridža od spolja ka unutra. Čišćenje kertridža je ciklično sa ubrizgavanjem komprimovanog vazduha.

Kontroliše ga elektronski programator. Za transport prašine služe pužni transporteri sa pričvršćenom rotacionom zaustavom koji je postavljen ispod levka filtera. Rotaciona zaustava sprečava cirkulaciju sekundarnog vazduha u filteru. Glavni delovi komponenti su spojeni vijcima. Zamena kertridža se obalja izvlačenjem iz filtera, sa čiste strane filtera, bez ulaska u prljavu stranu filtera.

Postoje pojedinačni i dvostruki IKPF filteri.

Dvostruki filter se sastoji od dve slične jedinice (leve i desne) povezane zajedno sa ulaznim i izlaznim kanalom. U zavisnosti od raspoloživog prostora, dimenzija filtera i dizajna linije za otprašivanje, možemo koristiti jednostruki ili dvostruki tip sa istom površinom filtriranja.

Mogu da se naprave od čeličnika ili nerđajućih materijala.

Korišćenjem specijalnih materijala može da se filtrira prašnjavi vazduh ili gas do temperature od 150ºC.

Vrećasti filter jednostrani

Vrećasti filter jednostrani

Vrecasti filter i ciklon

Vrecasti filter i ciklon

EX verzija vrecastog filtera

EX verzija vrecastog filtera

Filteri tipa PF, FPL

PF, FPL filteri su tipovi filtera sa kertridžima.

Pogodni su za uklanjanje prašine iz manjih količina vazduha (do 25.000 m³/h).

Prašnjavi gas se filtrira prolazeći kroz patrone.

Kartridž je filterski element u koji je ugrađena veća količina filterskog materijala.

Napravljeni su od specijalnih materijala i nalaze se između poklopca od lima i unutrašnje perforirane osnove.  Imaju talasastu formu koja omogućava veću površinu filtriranja a malu veličinu.

Prašnjavi vazduh ulazi kroz ulazni priključak u levak filtera.

Čišćenje prašnjavog vazduha obavlja se propuštanjem kroz patrone od spolja ka unutra.

Čišćenje kertridža se ostvaruje pomoću komprimovanog vazduha koji se impulsno uduvava.

Elektronski programator sa podesivim vremenskim intervalima aktivira elektromagnetne ventile za otvaranje ulaza komprimovanog vazduha. Prašina koja pada tokom procesa čišćenja sakuplja se u rezervoar odakle se transportuje pomoću pužnog transportera i rotacione zaustave za izbacivanje iz filtera.

Montaža i demontaža kertridža se obavlja sa vrha filtera ili kroz vrata na kućištu filtera.

PF, FPL filteri  mogu da se  naprave od konvencionalnih čeličnih materijala ili nerđajućih materijala.

Korišćenjem specijalnih materijala, prašnjavi vazduh može da se filtrira do temperature od 150ºC.

Kertridži za filter (patrona)

Kertridži za filter (patrona)

Filterska jedinica sa kertridžem

Filterska jedinica sa kertridžem

Filter za otprasivanje, aspiraciju

Filter za otprasivanje, aspiraciju

Filter za pakerice

Filter za pakerice

SISTEM ZA ČIŠČENJE VREĆA I KERTRIDŽA
OPREMA I DELOVI

Sistem za čišćenje vreća ili kertridža je sastavljen od niza delova i opreme koju je povremeno poželjno menjati. To su najčešče membrane ventila, ventili, razdelnici, a ponekad i rezervoari vazduha.

Ukoliko vam treba neki specifičan rezervni deo ili kompletna oprema kontaktirajte nas.

Vrecasti filter ventili

Vrecasti filter ventili

Razdelnik vazuha na filteru

Razdelnik vazduha na filteru

Rezervoar vazduha velikog vrecastog filtera

Rezervoar vazduha velikog vrecastog filtera

Delovi vrećastog filtera

Delovi vrećastog filtera

Filter vreće i kavezi

 Imamo mogućnost isporuke gotovo svih tipova vreća, kaveza i kertridža od poznatih proizvodjača. Takodje vam možemo pomoći oko izbora materijala

Filter vreće

Filter vreće

Kavez za filter vreće

Kavez za filter vreće

Filter vreće od teflona

Filter vreće od teflona