Ekonomajzeri: Zagrejači napojne vode

U zavisnosti od tipa ekonomajzera, moguće je povećati efikasnost kotla 3-15%

Ekonomajzeri, zagrejači napojne vode

Ekonomajzer ili zagrejač napojne vode je obavezan sklop kod savremenih kotlova. Može se ugraditi i naknadno, ako kotao nije u orginalnoj verziji isporučen sa njim. 

Ekonomajzer se montira u kanalu dimnih gasova, kako bi preuzeo toplotu gasova i preneo je na napojnu vodu koja ulazi u kotao. U zavisnosti od tipa, površine, broja paketa i temperature gasova na izlazu iz ložišta, moguće je povećati efikasnost kotla 3-15% 

Proizvodimo sve tipove ekonomajzera.

Izdvajamo dva standardna tipa

ECO-C
(C je oznaka za ugalj)

Dizajn:
Niska toplotna naprezanja zahvaljujući
simetričnom dizajnu
Bypass sistem dimnih gasova

Glavne prednosti:
Povećava efikasnost kotla
Jednostavno postavljanje na svaki tip parnog kotla
Veća efikasnost potrošnje goriva kotla

Medijum:
Vruća voda
Kapacitet:
400 do 60 000 kg/h
300 KW do 50 MW

Projektovani pritisak:
do 40 bara / do 350 oC

Maks. Temperatura:
Zasićeno ili pregrijano
Vrsta goriva:
Mazut
Laka ulja
Prirodni gas
LPG
Biogas
Biomasa

Odobreno od:
Serija ECO-C dizajnirana je u skladu s novom PED/EN regulativom
i odobrena od Lloyds Register of shipping Holland ASME na zahtjev

Ekonomajzer

Ekonomajzer

ECO-T ili H
(T je cilindrični H je pravougaonog oblika)

Glavne prednosti:
Povećava efikasnost kotla
Jednostavno postavljanje na svaki sistem parnog kotla
Ekonomičnost potrošnje goriva parnog kotla

Medij:
Vruća voda
Kapacitet:
400 do 60 000 kg/h
300 KW do 50 MW

Projektovan pritisak:
do 40 bara / do 350 oC

Maks. Temperatura:
Zasićeno ili pregrejano

Vrsta goriva:
Mazut
Laka ulja
Prirodni gas
LPG
Biogas
Biomasa

Odobren od:
ECO-T ili H je projektovan je u skladu s novom PED/EN regulativom
i odobren od Lloyds Register of shipping Holland ASME na zahtjev

Nalazi primenu u oblastima:
Industrija, prehrambena industrija, hemijski procesi, elektrane, bolnice

 

 

Ekonomajzer za industrijski kotao

Ekonomajzer za industrijski kotao

Ekonomajzer spreman za ugradnju blok tip

Ekonomajzer spreman za ugradnju blok tip

Ekonomajzeri

Image
Image
Image