Kako rade naše prese?

Pužna presa, Pritisak, Smanjenje zapremine, Pogača, Vincent corporation

Prese

Pužne prese iz naše ponude su kontinuirane prese i služe za za izdvajanje vode iz materijala. Specijalno dizajnirana pužnica pritiska materijal prema zidovima sita i čelu prese i tako mu kontinuirano i lagano smanjuje zapreminu.

Usled pritiska, voda se preko perforiranog sita odvaja-cedi i gravitaciono pada u korito, odakle se odvodi. Na čelu prese se nalazi podesivi pneumatski ili hidraulički mehanizam koji pruža otpor pužnici da  uz otpor izbaci materijal, kako bi se povećao efekat presovanja.  Materijal koji pod pritiskom pužnice izadje iz prese je takozvana pogača.

Prese se koriste za presovanje otpada od voća, povrća, ljuske jaja, otpada od maslina, kafe, otpada iz fabrika konzevne hrane, otpada iz skrobara, kukuruzne pulpe, stajnjaka, kokošijeg izmeta ......

PreseOsnovna ponuda
Kapacitet130-80.000 kg/h
Dužina

1.2-8m

Snaga

1kW - 150kW

Namena

medju modelima CP,VP,KP i TSP

sigurno možemo naći model pogodan za vas