Sušare u industriji

Sušenje je tehnološki proces u kojem se smanjuje nivo vlage u materijalu

Sušare

Sušenje je tehnološki proces u kojem se smanjuje nivo vlage u materijalu. Postoje puno razloga za smanjenje vlage, a najčešći sa kojim smo se mi susretali je loša održivost kvaliteta vlažnog materijala pri skladištenju i povećanje toplotne vrednosti čvrstih goriva za sagorevanje. Ranijih godina smo se puno bavili sušarama za poljoprivredne proizvode, pre svega remontima i eksploatacijom u realnom radu.

Kako smo svoje interesovanje prebacili na biomasu, pojavila se potreba da savladamo inženjering rotacionih sušara kod kojih koristimo dimne gasove iz kotla kao energiju za sušenje.

Ukoliko imate ideju kako da napravite vaš sistem ekonomičnijim, tražite nam upit za sušaru.

Ako znate da je moguće da poboljšate energetsku efikasnost vašeg sistema, a ne znate kako, pozovite nas. Najjeftinija je energija iz otpadnih produkata, koji god da su .

Sušare za biomasu

Sušare za biomasu

Rotacione sušare sa 2 ili 3 prolaza

Rotacione sušare sa 2 ili 3 prolaza