Dearatori ili rezervoari za ozračivanje

Povećava brzine prenosa toplote sa ugrejanih cevi na vodu i štiti kotao od korozije

Dearatori

Dearator ili rezervoar za odzračivanje je napojni sud kotla gde se iz vode uklanjaju gasovi koji se ne mogu kondenzovati. Osnovna svrha dearatora je povećanje brzine prenosa toplote sa ugrejanih cevi na vodu i zaštita kotla od korozije. Molekuli gasova u vodi se ponašaju kao izolator, pa se njihovim uklanjanjem povećava energetska efikasnost kotla. U dearatoru se izdvajaju CO2, O2 i nerastvorivi gasovi koji u reakciji sa vodom stvaraju H2CO3 ugljeničnu kiselinu koja se kao takva odvaja i ne ulazi u cevni sistem kotla. Time se značajno smanjuje korozija i produžava životni vek kotla.

Dizajn:
Horizontalna posuda
Cilindričan sa zakrivljenim prirubnicama na krajevima


Glavne prednosti:
Sposobnost apsorbovanja svih fluktuacija pikova potrošnje pare
Nema potrebe za velikim sistemima generatora pare kako bi se zadovoljila trenutna potrošnja pare
Manje habanje tokom eksploatacije zbog redjeg pokretanja, odnosnono zaustavljanja
Toplotna izolacija se standardno isporučuje kako bi se eliminisalo gubljenje energije.


Medij:
Zasićena para


Kapacitet:
400 do 60 000 kg/h
300 KW do 50 MW

Projektovani pritisak:
do 40 bara / do 350 oC
Maks. Temperatura:
Zasićena para

Odobren od:
Svaki naš dearator je u skladu s novom regulativom PED/EN 12952
i odobren je od strane Lloyds Registra u Holandiji
ASME na zahtjev


Održavanje

Veliki zadnji otvori omogućuju lak ulazak u rezervoar pare

Primena:
Industrija, prehrambena industrija, hemijski procesi, elektrane, bolnice

Garancija
12 meseci od dana pokretanja

Napomena
Isporučuje se kao kompaktna jedinica spremna za upotrebu čime se štede vreme i troškovi transporta.

Dearatori

Dearatori

Dearatori za industrijska kotlovska postrojenja

Dearatori za industrijska kotlovska postrojenja

Dearator spreman za ugradnju

Dearator spreman za ugradnju