Skladišta za rasute materijale i sušare

Žitarice, Uljarice, Poljoprivreda, NPK, Đubriva, Soja, Suncokret, Kukuruz , Urea

Silos , skladišta za poljoprivredu i sušare za žitarice

Silos i i skladišta u industriji se koriste za sirovinu ili za gotov proizvod. Silosom se uobičajeno smatra cilindrični rezervoar sa konusom ili ravnim dnom iz koga izuzimanje vrši pomoću sile gravitacije. Postoje silosi koji su u obliku kvadra, ali se redje koriste. Ranije je praksa bila da se prave betonski silosi, sto je sa tehnoloskog i prostornog aspekta najbolje rešenje. Cena i tenologija izrade su uticale da se sada silosi izradjuju gotovo iskljucivo od metala. Najčešće će te u novijoj praksi imati priliku da se sretnete sa pocinkovanim čeličnim silosima, na betonskim temeljima.
Skladišta ili magacini su gradjevinski objekti namenjeni za odlaganje rasutih ili spakovanih materijala. Konstrukcijski postoji bezbroj vrsta, ali su uvek najbolja ona skladišta koja su prilagodjena materijalu za koji u predvidjeno, jer je za uspešno skladištenje neophono je zadovoljiti niz zahteva. 

Imamo iskustvo sa raznim vrstama skladišta i silosa.
Primenjivali smo skoro sve poznate načine punjenja i pražnjenja.


Ističemo:

Silos i luka u Beočinu

Poljoprivredni biznis

 

Opis

Bazni inženjering, glavni projekti, ekspertski nadzor, puštanje u rad

Oprema

Silosi i luka

Kapacitet

30.000 m3

Vlasnik

Agrogrnja, Bački Petrovac, Serbia

Kontakt

https://vymaps.com/RS/Silo-port-Beo-in-Agrogrnja-d-o-o-319424/

Period

2017

 

187 Silosni kompleks na Dunavu 30.000 m3

Silosni kompleks na Dunavu 30.000 m3

188 Kapacitet 24.000t na bazi kukuruza sa susarom za zitarice

Kapacitet 24.000t na bazi kukuruza sa susarom za zitarice

Luka za istovar sa silosom 500 t/h

Luka za istovar sa silosom 500 t/h

Fertil Bačka Palanaka magacini

Poljoprivredni biznis

 Djubrivo ili žitarice

Opis

Bazni i detaljni inženjering, ekspertski nadzor, pustanje u rad

Oprema

Podno skladište za djubrivo i žitarice sa lukom

Kapacitet

40.000 m3 + 20.000m3

Vlasnik

Fertil, Victoria Group, Bačka Palanka Serbia

Kontakt

https://www.victoriagroup.rs/en

Period

2011-2012

65 Pogled na ceo kompleks fabrike NPK djubriva

Pogled na ceo kompleks fabrike NPK djubriva

Sojaprotein Bečej Silosi

Naziv

Silosi

Opis projekta

Reinženjering, remont , nadogradnja, pustanje u rad

Oprema

Transportni uredjaji i oprema

Kapacitet

120.000 t

Kontakt

www.sojaprotein.rs , https://www.adm.com/

Vlasnik

Sojaprotein

Lokacija

Bečej, Serbia

Period

2011

Poljoprivredni biznis

 Djubrivo ili žitarice

Opis

Bazni i detaljni inženjering, ekspertski nadzor, pustanje u rad

Oprema

Podno skladište za djubrivo i žitarice sa lukom

Kapacitet

40.000 m3 + 20.000m3

Vlasnik

Fertil, Victoria Group, Bačka Palanka Serbia

Kontakt

https://www.victoriagroup.rs/en

Period

2011-2012

189-2 Podno skladiste 40.000t i silos 120.000t

Soja Protein
Podno skladiste 40.000t i silos 120.000t

Silos i uljara u Šidu

Naziv

Silosi za uljarice

Opis

Reinženjering, remont , nadogradnja

Oprema

Transportni uredjaji i silosna oprema

Kapacitet

80.000 t

Kontakt

https://www.victoriaoil.rs/

Vlasnik

Victoria Oil

Lokacija

Sid, Srbija

Period

2008

186 Reinženjering starih ili projektovanje novih silosa

Reinženjering starih ili projektovanje novih silosa

Svaki ozbiljan silos mora da ima sušaru za žitarice.