Prese i šrederi

Odabir, Iznajmljivanje, Test, Cena, Vincent corporation

Prese i šrederi

Prese i šrederi se u proizvodnji koriste stotinama godina. Energetska kriza je dala šansu ovoj opremi da nadje svoju primenu u preradi zelenog otpada, biogasa i ostalog potencijalnog alternativnog goriva

U zavisnosti od zahteva klijenta,  jednostavnije prese i šredere proizvodimo samostalno ili isporučujemo vrhunske sisteme u saradnji  sa poznatim proizvodjacem presa Vincent Corporation since 1931 Florida USA od koga smo imenovani i za njihovu agenciju za prodaju inženjeringa.

Najveći problem za klijenta je odabir prave prese, jer su za to su potrebni testovi. Niko ne može garantovati parametre prese bez realnih proba. Ako se odlucite za naše Vincent Corporation uredjaje  mozete zaboraviti na taj problem.

Vincent ima oko 240 pužnih presa u svojoj floti za iznajmljivanje. Većina su male prese od 4" i 6" koje se koriste za probe i testiranje. Iznajmljujemo ih nedeljno, bez ugovora osim obrasca na jednoj stranici.

Većina inostranih iznajmljivanja odnosi se na laboratorijsku presu CP-4. Težina je oko 200 kg, a motor ima samo 1,1 kW, pa se napaja jednofaznom strujom od 220 volti. One su izvrsne za testiranje.  Sa podacima nakon postupka ispitivanja možemo ponuditi pužnu presu za očekivano opterećenje kupca.

Za testiranje tražimo od klijenta da plati troškove dostave za slanje prese do i od mesta testiranja. Testiranje se ne naplaćuje ako kupac pošalje uzorak materijala za probu u Floridu, Tampa, USA.

PRESE

ŠREDERI

Laboratorijske prese za ispitivanje

Laboratorijske prese za ispitivanje

Šreder

Šreder