Brzi generatori pare

Brzo pokretanje, od hladnog do punog opterećenja za pet minuta

Brzi generatori pare

Varor-D  je nova generacija generatora pare sa 3 prolaza na gas/mazut s kapacitetom od 0,6 do 8 tn/h zasićene pare pri pritisku do 40 bar.

Kompaktan, jednostavan za rukovanje i održavanje, osigurava dug radni vek i sigurnost tokom rada.

Vapor-D je jednoprotočni generator sa toplovodnim cevima i sa kontinuiranim praćenjem pritiska i temperature pare sa modularnim gorionikom i pumpom za napojnu vodu koja može osigurati zasićenu paru pri promjenjivim zahtevima protoka.

Frekventni regulator stalno reguliše napojnu vodu koja se šalje iz spirala kao odgovor na promenu pritiska pare.

Servo upravljanje ugrađeno u gorioniku menja količinu goriva i vazduha za sagorevanje, a ono je direktno proporcionalno protoku vode koja se šalje u cevne spirale. 99% vode pretvara se u paru u zavojnicama. Zatim se u separatoru pare proizvodi suva para. Para zadržana u separatoru pare se dalje suši u bubnju sekundarne pare.

Korisničke prednosti na koje se možete osloniti

 • Brzo pokretanje od hladnog do punog opterećenja je za pet minuta
 • Jeftina zamena cevi zavojnica – dizajn sa više zavojnica dopušta zamenu samo oštećene zavojnice.
 • Para visokog kvaliteta – zagarantovano 99% + suva para
 • Pojednostavljeno menjanje goriva – potrebno je samo okrenuti birač, nisu potrebne promene gorionika
 • Mali zahtevi za gorivom – predgrevanje vazduha i komora predvidjeno je za potpuno sagorevanje
 • Minimalni ciklus isključivanja i uključivanja – mogućnost smanjenja produkcije do 10 prema 1, pogodan za rukovanje širokim rasponom opterećenja.
 • Brza reakcija na promene opterećenja – vreme ciklusa kraće od jednog minuta.
 • Niski troškovi instalacije – zapakovane, kompaktne jedinice zauzimaju samo 60% prostora potrebnog za konvencionalne dimovodne kotlove.
 • Kompletna linija – 10 veličina koje omogućuju pravilan odabir za svakog klijenta
 • Siguran dizajn – nema latentne energije u jedinici.
 • Rizik od opasnog kvara je eliminisan
 • Dug životni vek, robustan dizajn i komponente, EN / ASME / TRD dizajn
 • Cevne spirale su dizajnirane za minimalno 40 bara i za duži vek trajanja.
 • Jednostavan pristup gorionicima –jednostavan za održavanje

Dizajn:

Direktno paljenje - više faza – Brza produkcija pare u 3 prolaza

koja uključuje 3 zasebne zavojnice/spirale

veliki parni bubanj prijemnik – sušač

laka kontrola sa prirubničkim priključcima izvan kućišta generatora pare

Pozicioniranje vodoravno ili uspravno

Takođe dostupno u Moduli Clean & Pure Steam

Glavne prednosti

Brzo pokretanje uz proizvodnju visokokvalitetne pare nakon 5 minuta od hladnog starta

Dizajn sa tri nezavisna prolaza osigurava visoku efikasnost do 91 %

Veća efikasnost do 95% ugradnjom  ekonomajzera

Siguran rad bez nadzora

Tri nezavisna dizajna zavojnice poboljšavaju prolaze dimnih gasova što je posebno povoljno pri sagorevanju teškog goriva ili specijalnih ulja

Medij:

Zasićena ili pregrejana para

Kapacitet:

250 do 6.000 kg/h

Projektirovani pritisak:

do 60 bara

Maks. Temperature:

do 450 oC

Vrsta goriva:

Mazut

Nafta

Prirodni gas

LPG

Biogas

Biomasa – u kombinaciji s komorom za sagorevanje