Fabrike NPK ili veštačkog đubriva

Urea, AN, KAN 15-15-15, 8-12-24 Amonijum Nitrat, Kalijum, Fosfor Azot

Fabrike djubriva

Fabrike djubriva proizvode veštačko djubrivo koje se koristi za dohranu biljaka u poljoprivrednoj proizvodnji. Najčešće su to NPK djubriva. N-azot, P-fosfor i K-kalijum. U zavisnosti od potrebe biljke za dohranom i vrste zemljišta  tipovi djubriva mog biti u raznim kombinacijama ovih hemijskih elemenata NP, NK ili PK. Takodje se vrlo često ovim djubrivima dodaju neki mikroelementi neophodni za boji prinos. Najčešće kada kažemo NPK mislimo na granulisana djubriva, mada se ona prave i kao tečna po potrebi.

Izuzetno izazovan projekat, koji je trajao jednu godinu.

Investitor je kupio po sistemu Turn-Key kompletnu fabriku za proizvodnju NPK djubriva iz Nemačke. Postupak proizvodnje-granulisanja nije bio hemijski, već mehanički i obavljao se preko rotacionih presa. Fabrika nije u originalnom dizajnu nikada proradila. Nakon prve faze reinžinjeringa došli smo do polovine projektovanog kapaciteta od 300t/dan. U drugoj fazi su uradjene još neke promene u tehnologiji i postigli smo projektovani kapacitet od 600t/dan. Prvobitna investicija je koštala 19 miliona eura. Reinženjering se radio uporedo sa proizvodnjom djubriva. Potrošeno je dodatnih 2 miliona eura, da bi investitor bio zadovoljan.