Kotlovska oprema pod pritiskom

Kotlovi, Dearatori, Utilizatori, Izmenjivači toplote, Pregrejači pare, Hephaestus Boiler

Oprema pod pritiskom

Oprema pod pritiskom

Oprema pod pritiskom

U zavisnosti od zahteva klijenta, kotlovsku opremu i kotlove proizvodimo samostalno ili u saradnji sa poznatim proizvodjacem kotlova LESTOS 1926-Hephaestus Group Europe Boiler Makers & Engineering od koga smo imenovani i za njihovu agenciju za prodaju inženjeringa i zastupništvo.


Parni kotlovi

Brzi generatori pare

Plamene cevi

Toplovodni kotlovi

Dearatori

Kotlovi na biomasu

Delovi kotla i dodatna oprema:

Rezervoari i tankovi

Pregrejači pare

Razna procesna oprema

Razmenjivači toplote

Sudovi pod pritiskom

Kotlovi utilizatori

Kolektori i cevovodi

Mobilni generatori pare

Ekonomajzeri