Sušare za zrnaste proizvode

Kukuruz, Pšenica, Suncokret, Soja, Poljoprivredni proizvodi, Remonti

Sušare

Svaki ozbiljan silos mora da ima sušaru za žitarice.

Pored inženjeringa za nove sušare, ponosimo se rekonstukcijom starih sušara.

Imali smo priliku da u 2005 uradimo čak 8 rekonstrukcija za Victoria Group.

To su bili razni tipovi sušara, kapaciteta od 16-50 t/h.

 

Uradili smo tada i reinženjering svih direktnih sušara i sve direktne konvertovali u indirektne.

225 Jedinstveni CER patent bez krovića sa povećanom efikasnošću nakon reižinjeringa

Jedinstveni CER patent bez krovića sa povećanom efikasnošću nakon reižinjeringa