Kotlovi na Biomasu

Toplovodni, parni, silosni otpad, suncokretova ljuska, slama, sečka

Kotlovi na biomasu

Kotlovi na biomasu su uredjaji u kojima se pretežno otpaci poreklom iz poljoprivredne proizvodnje sagorevanjem transformišu u toplotnu energiju. Izvor takvog goriva može biti deo biljke koji se ne koristi, ili nusproizvod odnosno otpad koji je preostao od prerade poljoprivrednog proizvoda. Ponekad to može biti i deo biljke koja se namenski koristi samo za sagorevanje. Postoje i izvori biogoriva životinjskog porekla, ali se oni redje upotrebljavaju.
Klijent

Sojaprotein Bečej

Naziv Nadogradnja kotla na biomasu
Opis projekta Reinženjering, nadogradnja na rad sa otpadom iz poljoprivrede i silosnim otpadom
Oprema Kotao, rešetka i ložište, system za hranjenje
Gorivo Slama,  ljiska soje i suncokreta, silosni otpad
Kapacitet 15 t/h
Temperatura 190˚C
Kontakt www.sojaprotein.rs , www.adm.com
Period 2014
Soja Protein Bečej, Luka za istovar sa silosom 500 t/h

Soja Protein Bečej
Luka za istovar sa silosom 500 t/h

Kotao 15t/h pare razna biomasa

Kotao 15t/h pare razna biomasa

Novi kontrolisani sistem hranjenja

Novi kontrolisani sistem hranjenja

Ugradjena je nova vodom hladjena rešetka i testirana

Ugradjena je nova vodom hladjena rešetka i testirana

Panonske elektrane Novi Sad (EPS) grejanje grada

Ovo je jedno vrlo interesantno teničko rešenje. Kotao nema rešetku za sagorevanje. Sagorevanje se vrši u ciklonskom ložištu, a topli gasovi zatim idu u glavno ložište. Pokazalo se kao odlično rešenje za rastresita i laka goriva, kao što je suncokretova ljuska i drvna sečka.

Ključ u ruke projekat

Toplovodni kotao za dajinko grejanje grada

Opis projekta

Dizajn, izrada, instalacija, cevarenje, puštanje u rad

Oprema

Toplovodni kotao, hranjenje, sladište

Kapacitet

18 MW

Temperatura

160˚C

Kontakt

https://www.eps.rs/lat/panonske

Gorivo

Ljuska suncokreta/drvni čips

Period

2012

Panonske Elektrane Novi Sad, EPS, Kotao 18 MW sa ciklonskim ložištem na biomasu

Panonske Elektrane Novi Sad EPS
Kotao 18 MW sa ciklonskim ložištem na biomasu

Tehnološki dijagram za kotlovsko postrojenje 18mw za grejanje grada

Panonske Elektrane Novi Sad EPS, Kotao bez rešetke za sagorevanje

Panonske Elektrane Novi Sad EPS
Kotao bez rešetke za sagorevanje

Amyntaio, Grčka
2x 15 MW grejanje grada

Projekat ključ u ruke
Toplovodni kotao za grejanje grada
 

Opis projekta

Dizajn, montaža, cevarenje, puštanje u rad  

Oprema

Toplovodni kotao, tretman gasova, skladište goriva

Kapacitet

2x15 MW

Temperatura

 90/110˚C

Kontakt

https://www.dei.gr/

Gorivo

Kombinovana biomasa, RDF

Period

2021

Postrojenje za proizvodnju energije na biomasu

Kotao na biomasu