Pužni transporteri za teže uslove

Pogodni su za praškaste i vlažne materijale i doziranje

Pužni transporteri

Pužni transporteri predstavljaju jedan od najstarijih principa prenosa materijala. Stari Egipćani i stari Grci su ga koristili u razne svrhe.  Princip je poznat kao Egipatski vijak ili Arhimedov vijak.

Pužni transporteri se najčešće koriste za prenos praškastih, rasutih i vlažnih materijala horizontalno, pod uglom, ponekad i uspravno, a i za precizno doziranje materijala. Iz naše ponude najčešće poručivani model je sa koritom tipa “U”, za njim sledi cevni tip “O”.

Mozemo isporučiti model po vašem zahtevu ili ga dizajnirati posebno za vas.