Pokretni podovi za podna skladišta

Pogodni su za ugalj, biomasu, zrnaste materijale, komunalni otpad, drvenu sečku i sl.

Pokretni podovi

Pokretni podovi su jednostavan način za pražnjenje podnih skladišta sa ravnim podom. Pomoću hidrauličnih agregata pod se pomera i nosi materijal do horizontalnog transportera koji dalje obavlja distribuciju.

Pokretni podovi su pogodni za ugalj, biomasu, zrnaste materijale, komunalni otpad, drvenu sečku i slično. Naši pokretni podovi uspešno funkcionišu za sve materijale, prethodno navedene.

Ukoliko su Vam potrebni pokretni podovi kontaktirajte nas.