Kofičasti elevatori u industriji

Vertikalan transport žitarica, uljarica, biomase, kamena, djubriva

Kofičasti elevatori

 Kofičasti elevatori se najčešće koririste za vertikalni transport, mada postoje izvedbe i pod uglom.

Naši kofičasti elevatori imaju veliku upotrebu za transport žitarica, uglja, biomase, kamena i sličnih materijala.

Kofičasti elevatori mogu da budu lančani ili trakasti, zavisno od materijala za prenos. Imamo uspešno realizovane projekte sa visinom dizanja i preko 40 metara.

Ukoliko menjate stari, pošaljite nam podatke da vam damo ponudu.

Ukoliko radite novi projekat, mi smo tu da vam uradimo ponudu po Vašem tehničkom zahtevu. Kontaktirajte nas!